Okos farmirányítás és adatalapú döntéstámogatás szakcsoport


A szakcsoport célja, hogy összefogja a gazdálkodási, kutatási és technológiai témák iránt érdeklődőket annak érdekében, hogy lerövidítse az információcseréhez, jó gyakorlatokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés útját. További célja a szakemberek iskolarendszeren kívüli ismereteinek bővítése, illetve a szűkebb és tágabb értelemben vett szakma hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere kiépítésének támogatása.

A szakcsoport tématerületei

 • adat alapú termelésirányítás,
 • takarmányozási-, tartástechnológiai döntéstámogatás,
 • gazdaságossági és megtérülési számítások
 • fenti területeken szaktanácsadás

Tevékenységei

 • kapcsolattartás és közös fórum működtetése, jelenlét hazai és nemzetközi platformokon
 • a legújabb tudományos és gyakorlati ismeretek megosztása
 • fiatal szakemberek tehetséggondozásában való együttműködés
 • szaktanácsadás nyújtása

A szakcsoport, tagjai révén, az alábbi kompetenciákkal rendelkezik

 • fejlesztési célok meghatározása, technológia létesítése, korszerűsítése
 • IoT rendszerek, smart irányítás, dashboardok fejlesztésének támogatása
 • termelésmenedzsment döntések adat alapú támogatása
 • beruházás gazdaságosságának és, megtérülésének vizsgálata, kalkulációja
 • képzések gazdasági szereplők számára

Elérhetőség
Horváthné dr. Kovács Bernadett
horvathne.kovacs.bernadett@hunplf.hu
MATE Agrárdigitalizációs (Precision Livestock Farming) és szaktanácsadásfejlesztési kutatócsoport, egyetemi docens, oktatási intézetigazgató-helyettes