Szakcsoportok

Szakcsoport tevékenységünk ismertetése

A szakcsoportok céljai

 • az egyesületi célok megvalósulásának alapvető feltétele a tagság aktivitása. Az aktivitás egyik formája a szakcsoportokban való részvétel, amely megfelelő keretet és lehetőséget biztosít egy adott szakterület művelésére és a megfelelő ismeretek átadására, terjesztésére
 • a szakcsoport, a nevében jelzett szakterület hozzáértő és tapasztalt szakembereit, kutatóit és a terület iránt érdeklődőket gyűjti össze
 • a szakcsoportok munka-műhelyek, amelyek egyre jobb megoldásokat találnak és dolgoznak ki az adott szakterületen, valamint megosztják a jó gyakorlatokat és megoldásokat dolgoznak ki az igényekre. Vitafórumok és tapasztalatcserére alkalmat adó terek is egyben
 • bárki a szakcsoportokhoz fordulhat az adott területet érintő problémájával
 • az adott területi témában ismeretterjesztő anyagokat, előadásokat szervezhetnek, kiadványokat készíthetnek, oktatásban vehetnek részt, kutatásokat végezhetnek és ami még az aktív, sikeres tevékenységükhöz szükséges
 • a szakcsoport szolgáltatása tagok számára díjmentesen vagy kedvezményesen vehető igénybe

Szakmai területei

 • teljesen nyitott és szabad a témaválasztás, minden kezdeményezésre nyitott az Elnökség, amely az egyesületi célok elérését támogatja.
 • lehetnek látszólag egymást átfedő csoportok is, pl tejelő szarvasmarha és szarvasmarha szap.biol., illetve húsmarha és szarvasmarha szap.biol. vagy takarmányozás stb. Ennek oka a nagyfokú specializáció (1-1 terület mélységi és átfogó ismerete komoly erőforrásokat és az adott területben való elmélyedést kíván), valamint az egységesítés igénye. Utóbbi alatt értjük, hogy pl. az egyes szarvasmarha szakcsoportok is egységes szempontok mentén kezeljék a szaporodásbiológiai, takarmányozási kérdéseket.
  Fontos szempont az is, hogy mélyebb ismereteket igénylő szap.biol., takarmányozási vagy más kérdések esetén annak szakértőihez lehet fordulni. Cél az együttműködés, a szakcsoportok vezetőinek kell kialakítani az együttműködési formákat.

 Anyagai

 • az egyesületi szerveren és adatbázisokban tárolódnak digitális formában
 • az egyesület semmilyen szerzői jogi igénnyel nem lép fel a feltöltött anyagokkal kapcsolatban, azok jogai a feltöltőt illetik. A feltöltő felelőssége az anyagok jogi tisztaságának biztosítása
 • az anyagokat később kidolgozandó szabályozás szerint osztjuk meg az érdeklődőkkel
 • a feltöltött anyagokat az azt kezelő szakcsoport és az elnökség tagjai szabadon elérhetik, de csak az adott anyag feltöltői módosíthatják
 • az elnökség garanciát vállal arra, hogy rajta keresztül illetéktelenekhez az anyagok nem juthatnak el (titoktartási megállapodásban rögzítjük), a szakcsoport tagjai is erről írásban kell, hogy nyilatkozzanak
 • az elnökség a szakcsoport anyagait a szakcsoportvezetőkkel egyeztetett módon használhatja fel

Szakcsoportok munkájának prezentálása

 • a szakcsoportnak évente kétszer be kell számolnia a tagság felé a tevékenységéről
  • ez történhet virtuális formában is, nagy létszámban tudunk Google Meet videó konferenciát tartani
  • a beszámoló formája kötetlen, a szakcsoport választja meg, lehet minikonferencia is
 • a szakcsoportnak a hunplf.hu webes oldalon külön szakaszt nyitunk, ahová folyamatosan feltehetik publikálandó anyagaikat
 • a szakcsoport minimális létszáma a szakcsoport vezetőjével együtt 3 fő

Csatlakozási lehetőségek

 • Szakcsoport tagja csak egyesületi aktív tag lehet
  • aktív tag az, aki az éves tagdíjat határidőre befizette
  • csak aktív tagok kapnak az egyesületi infrastruktúrához (adatok, dokumentumok, chat, videó konferenciák stb.) hozzáférést, amelyet az erre a célra rendszeresített, egyedi név@hunplf.hu azonosítón keresztül érnek el, és a szakcsoport anyagai ezen az infrastruktúrán tárolódnak
 • A szakcsoport vezetőket az Elnökség hagyja jóvá, a tagokat a szakcsoport vezetője veszi fel a csoportba és erről tájékoztatja az Elnökséget

Mindenkit várunk szakcsoportjainkba,
melyek ismertetőit az almenükben találjátok meg

 Egyesületünk eredményessége tagjaink aktivitásának függvénye!