Digitális adatgyűjtés, adatelemzés szakcsoport

Digitális adatgyűjtés, adatelemzés, adatból információ előállítás a telepi és szenzor adatokból

 1. a szakcsoport céljai
  1. egy mai állattartó telepen (legyen az új vagy hagyományosan gazdálkodó), jelentős mennyiségű és feldolgozható digitális adat (akár excel táblázatban is) keletkezik. Ide tartoznak a kötelező adatszolgáltatások, a könyvelés, állattartási naplók, egészségügyi naplók, takarmányozási naplók, takarmány beltartalmak és összetételek, eladási és vásárlási adatok, termelési eredmények és még sok más
  2. mindezek integrációjával és matematikai statisztikai elemzésével újabb információkhoz lehet jutni, amelyek a termelés eredményességével, gazdaságosságával és az állatok jóllétével kapcsolatosak
  3. az elemzések eredményei támogatják a napi és hosszútávú döntéshozatalt, következményesen támogatják a költségek csökkentését és a bevételek növekedését, a termelés tervezhetőségét
  4. gyakorlati tapasztalatok és eredmények alapján az így feltárt információk két számjegyű százalékkal javíthatják az eredményességet az első évben csupán azáltal, hogy a termelésre jellemző nagyfokú szórást (ami többnyire 50-70% vagy magasabb), harmadával csökkentik. Ez abból adódik, hogy az elemzések eredményei révén láthatóvá válik, hogy mely tényezők javítják és melyek akadályozzák az optimális termelést. Így a kellemetlen hatások csökkenthetők, az előnyösek elterjeszthetők, aminek eredményeképpen a szórási eredmény alsó egyharmadát okozó hatások drasztikusan csökkennek, így az átlag emelkedik.
 2. milyen érdeklődésű tagok csatlakozását várjuk a szakcsoporthoz?
  1. a feladatok megoldása gazdálkodók, termelők és adatelemzéshez értők közös együttműködésének eredménye, így a csoporthoz való csatlakozásnak nem feltétele adatkezelési megoldások ismerete, hiszen a napi termelési gyakorlat képezi az oroszlánrészét a megoldásnak

 3. a célok elérése érdekében végzett tevékenységek
  1. munkamódszer kidolgozása és gyakorlati tesztelése az eredményes adatelemzés végrehajtásához
   1. a rendelkezésre álló digitális adatok feltérképezése
    1. egyszerű és érthető kérdőívek kidolgozása annak érdekében, hogy lássuk, milyen digitális adatok érhetők el az adott gazdaságban
    2. annak megállapítása, hogy milyen digitális adat milyen információk kinyerésére alkalmas – különös tekintettel a meglévő digitális adatok kapcsolataira
   2. a digitális adatok begyűjtése
   3. az adatok elemezhető formába öntése
   4. az adatelemzések elvégzése
   5. az eredmények élőszavas, a napi termeléshez kapcsolódó formában történő közlése, így lesznek az adatokból információk
  2. végcélként a fentiekre egy automatikus megoldás kidolgozása, aminek eredményeképpen akár interneten is bekérhetők az adatok és azon keresztül az eredmény is átadható

 4. éves tervek 2023 szeptembertől 2024 szeptemberig
  1. a 3. pontban végzett tevékenységek szisztematikus elvégzése, többszörös, iteratív folyamaton keresztül, agilis módszerrel, azaz annyi feladatot tervezünk, ami 1-2 hónap alatt elvégezhető és annak eredményei alapján megyünk tovább vagy javítjuk tovább a kapott eredményeket az elvárt eredményességi fokozatig. Több folyamat is futhat párhuzamosan, kialakítva az egyes részfolyamatok találkozási pontjait, hogy a megoldások kapcsolódhassanak egymáshoz

 5. tervezet aktivitások
  1. feladat megoldások tekintetében
   1. tagok felvétele a csoportba
   2. a tagi lehetőségek alapján a feladatok kialakítása
   3. belső munkacsoportok kialakítása a feladatok megoldására
   4. eredmények értékelése
   5. a fenti lépések iteratív ismétlése a célok eléréséig
  2. az eredmények prezentálása szempontjából
   1. hunplf.hu weboldalon a részeredmények publikálása
    1. mérföldkövek elérésének jelzése Facebookon
   2. félévente a tagságnak prezentációk tartása az elmúlt félév eredményeiből
   3. a tagsággal közösen távoli vagy személyes bemutatók, ismertetők, mini konferenciák tartása
  3. szponzorok keresése a feladatok elvégzésének biztosításához
  4. külső partnerek (termelők) bevonása a tesztelési és értékelési folyamatokhoz

 6. tervezett szolgáltatások
  1. adatelemzés részleges vagy teljes elvégzése, ebből az információk átadása az elemzett telep részére
  2. az elvégzett munkák ellenértékének kialakítását követően az elemzési költségek megállapítása tekintettel arra, hogy az egyesület non-profit keretek között működik
   1. díjak kialakítása
    1. tagság és azok csoportjai számára (termelő cég, oktatási intézmény stb.)
    2. szponzorok számára
    3. egyéb külső érdeklődők felé

A szakcsoportba való jelentkezéshez írjatok a pajor.gabor@hunplf.hu mail címre