Trágyakezelés szakcsoport

Az Európai Unióban megalkotott Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal), a klímasemleges és fenntartható gazdaságra való áttérést tűzte ki célul. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 10,3%-ért a mezőgazdaság a felelős, ezért a fenntartható gazdaságra való áttérésben kiemelt jelentősége van a célkitűzéseknek.

Az ammónia (NH3) a nitrogéntartalmú szerves vegyületekből, elsősorban a karbamid és a fehérjék biológiai lebontásakor jön létre. A mezőgazdasági eredetű kibocsátások közvetlenül és közvetve az állati emésztőrendszerből, a trágya tárolásából és a talajból származhatnak. Az állattartó telepekből származó kibocsátásokra az állatfajok, a takarmány (N-kiválasztás hatása), az épület jellemzői (padló, szellőzés, hőmérséklet) és a trágya tárolása (külső hőmérséklet, a lefedettséghez használt anyag) vannak hatással. Az egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátásainak csökkentéséről szóló 2284/2016-os, napjainkban is hatályos EU irányelv 2010-től kezdődően állapítja meg a kapcsolódó határértékeket. Ezen irányelv többek között (kéndioxid, nitrogén-oxid), előírja az ammónia kibocsátásának a csökkentését, amely az agrár-ágazat szempontjából a legjelentősebb.

Összegezve, az ammónia csökkentése globális méretű, agrárágazati probléma.

A trágyából elillanó ammónia az állattartó telepek környékén okoz jelentős szagterhelést. Az Európai Unió tagállamaira vonatkozó adatok szerint a kibocsátott ammónia 75%-ért az állattartás (trágya) a felelős.

A szakcsoport célja:

 • Az intenzív állattartásban folyamatos problémát okozó hígtrágya kezelésével kapcsolatos problémák felderítése, ezekre történő megoldási lehetőségek kiaknázása.
 • A hígtrágyában felhalmozódó ammónia szint mérése és csökkentése
 • A hígtrágya használat „reneszánszának” támogatása

Milyen érdeklődésű tagok csatlakozását várjuk a szakcsoporthoz?

Minden olyan az állattenyésztésben és a növénytermesztésben érdekelt gazdálkodó szervezetet, egyéni vállalkozót, akik hígtrágya kezelési problémával küzdenek, vagy a hígtrágya hasznosításában, kijuttatásában érdekeltek

A célok elérése érdekében végzett tevékenységek:

 • jelenlegi gyakorlat felmérése, adatgyűjtés
 • a piacon fellelhető ammónia mérő rendszerek tesztelése
 • hígtrágya kezelő, homogenizáló készítmények tesztelése, kiértékelése
 • A begyűjtött adatok alapján meghatározható:
  • a kibocsátott ammónia mennyisége, és a kibocsátás időbeli eloszlása;
  • a talaj ásványi nitrogén készletének változása;
  • a talajok foszforszolgáltató képességében bekövetkező változás;
  • a nitrogén mérleg;
  • a nitrogén hatékonyság.

Tervezet aktivitások:

 • tagok felvétele a munkacsoportba
 • feladatok meghatározása, tagok felé delegálása
 • kísérletek értékelése
 • eredmények kommunikálása

A szakcsoportba való jelentkezéshez írjatok a barna.gyorgy@hunplf.hu mail címre