Takarmányozási szakcsoport

A Magyarországi Precíziós Állattartásért Egyesület a precíziós állattartáshoz köthető különböző szakterületek összehangolt, komplex és egymásra épülő munkája érdekében az egyesületen belül szakcsoportokat alakít ki.

Az Egyesület célkitűzéseivel összhangban a Takarmányozási Szakcsoport célja

 • a gazdasági haszonállatok takarmányozásához kapcsolódó innovatív, precíziós technológiák ismertetése és bemutatása,
 • kutatási és bemutató programok megvalósításán keresztül, előtérbe helyezve az üzemi körülmények által biztosított gyakorlatorientált alkalmakat
 • a Szakcsoport kiemelt hangsúlyt helyez az állatjóléti, gazdaságirányítási és szervezési megoldásokra – szorosan együttműködve más szakcsoportokkal
 • lehetőséget teremt a résztvevők számára a tanultak saját munkakörnyezetükben való alkalmazásáre
 • a bemutatók és demonstrációk interaktív lehetőséget is nyújtanak a résztvevőknek a kérdések feltevésére és a részletek jobb megértésére.
 • a résztvevők akár közvetlenül is részt vehetnek a bemutató folyamatokban, ami még mélyebb megértést és tapasztalatszerzést eredményezhet.

A valós tapasztalat segít abban, hogy az új technológiák és eljárások könnyebben beépüljenek a résztvevők mindennapi gyakorlatába, és hosszú távon sikeresen alkalmazzák azokat. A hatékony takarmánygazdálkodás alapvető pillére a rendelkezésre álló takarmány alapanyagok, az állatélettan (biológiai alapok, emésztés-élettani sajátosságok) és a piaci igények közötti kölcsönhatások, ok-okozati viszonyok feltárása és azok megértése. Ez maga után vonja a takarmány-összetevők költségének, elérhetőségének és táplálóanyag-tartalmának folyamatos monitoringozását és értékelését. A hazai takarmánybázisban rendelkezésre álló erőforrások és a termelési célok összehangolása dinamikus és alkalmazkodó megközelítést igényel. A takarmányozási gyakorlatok konkrét célokhoz igazításával, a precíziós takarmányozási technológiák kihasználásával, valamint a gazdasági és állatjóléti tényezők figyelembevételével a mezőgazdasági vállalkozások optimalizálhatják a termelés hatékonyságát és a gazdasági megtérülést az állattenyésztés területén.

További célunk a precíziós technológiára és az EU jogharmonizációra vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályok bemutatása, a változások nyomon követése, illetve az esetleges változtatások során a szakma véleményének képviselete.

A következő tevékenységi körökre terjed ki a Szakcsoport munkája:

 • bemutató üzemi program, műhelymunkák és konferenciák szervezése olyan szakértő cégek bevonásával, akik rendelkeznek releváns szaktudással. Ezek a rendezvények azoknak a gazdálkodóknak, élelmiszer-feldolgozóknak, egyetemi oktatóknak és hallgatóknak szólnak, akik aktívan részt vesznek vagy terveznek részt venni mezőgazdasági tevékenységekben vagy kapcsolódó területeken, és akik számára a precíziós technológia még új és ismeretlen, de szeretnék kihasználni annak potenciális előnyeit.
 • kutatási tevékenység
  E kutatási tevékenységek célja a precíziós takarmányozás módszereinek és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése annak érdekében, hogy hatékonyabb és fenntarthatóbb legyen az állattenyésztés, és hogy az állatok jobb teljesítményt nyújtsanak, miközben minimalizálják a környezeti hatásokat és a költségeket.
 • digitális ismeretterjesztő anyagok összeállítása és megosztása a rendelkezésre álló portálokon
 • tudományos publikációk, ismeretterjesztő anyagok készítése, megjelentetése az adatok és információk hatékonyan felhasználására fókuszálva a gazdálkodás tervezése és végrehajtása során

A Szakcsoport feladataiban közreműködők releváns szakterületeken dolgozó kutatók, oktatók, gyakorló szakemberek. Tudásuk és tapasztalataik alapján valósulhat meg a programok gyakorlatorientált és interaktív jellege, amely lehetővé teszi a résztvevők számára az ismeretek gyorsabb megértését és alkalmazását saját környezetükben.

Fontosnak tartjuk az eddig összegyűlt tudás rendszerezését, ösztönözve a kutatók közötti együttműködést, hisz közös cél a hazai agrárium fejlesztése – a globális változások tükrében – amit leghatékonyabban csak egymással együttműködve tudunk megvalósítani.

Az érdeklődőket, jelentkezőket várja Dr. Süli Ágnes a suli.agnes@hunplf.hu mail címen!