Mi a különbség az adat és az információ között?

By | 2023.05.21.

Miért fontos ez a számunkra? Azért, mert a mai precíziós megoldások (akár állattartási, akár növénytermesztési), túlnyomórészt adatokat szolgáltatnak számunkra és nem információkat, márpedig az adatok önmagukban döntéshozatalra nem alkalmasak! Nézzük ennek az okát…

Az „adat” és az „információ” kifejezéseket gyakran szinonimaként használjuk, de valójában nem ugyanazok. Finom különbségek vannak az összetevők és a segítségükkel elérendő célok között. Az adatokat egyedi tényekként definiáljuk, míg az információ ezeknek a tényeknek a szervezése és értelmezése.

A két összetevőt együtt használhatjuk a problémák azonosítására és megoldására.

Mi az adat?

Az adatok egyedi tények vagy statisztikák gyűjteményeként határozhatók meg. Az adatok lehetnek szövegek, ábrák, képek, számok, grafikonok vagy szimbólumok. Az adatok tartalmazhatnak például egyedi árakat, súlyokat, címeket, életkorokat, neveket, hőmérsékleteket, dátumokat vagy távolságokat.

Az adat a tudás nyers formája, és önmagában nincs jelentősége vagy célja. Más szóval, ÉRTELMEZNI KELL AZ ADATOKAT AHHOZ, HOGY JELENTÉSÜK LEGYEN. Az adatok haszontalannak is tűnhetnek, amíg nem elemzik, rendszerezik és értelmezik őket.

Az adatoknak két fő típusa van:

  • A mennyiségi adatok numerikus formában vannak megadva, például egy cikk súlya, térfogata vagy költsége.
  • A kvalitatív adatok leíró jellegűek, de nem numerikusak, mint például egy személy neve, neme vagy szemszíne.

Mi az információ?

Az információ olyan tudás, amelyet tanulás, gyakorlás, kommunikáció, kutatás vagy oktatás útján érhetünk el. Lényegében az információ az adatok elemzésének és értelmezésének eredménye.

Egy adatkészlet tartalmazhat például hőmérsékleti értékeket egy adott helyen több évre vonatkozóan. További összefüggések, kapcsolatok nélkül ezeknek a hőmérsékleti értékeknek nincs jelentősége. Ha azonban elemezzük és rendszerezzük ezeket az adatokat, meghatározhatjuk a szezonális hőmérsékleti mintákat vagy még szélesebb éghajlati trendeket. Csak akkor, ha az adatokat hasznos módon szervezik és állítják össze, akkor nyújthatnak mások számára használható információkat.

Az adatokból csak akkor lesz információ, ha azokat a felhasználó vagy a felhasználás számára hasznos módon dolgozzák fel és prezentálják. Lefordítva a napi gazdálkodás nyelvére: akkor lesz az adatból információ, ha az adatok feldolgozását követően a felhasználó számára a napi termelésben hasznos tanács jött létre.

A legfontosabb különbségek az adat és az információ között

  • Az adatok tények gyűjteménye, míg az információ ezeket a tényeket összefüggéseibe helyezi.
  • Míg az adatok nyersek és rendezetlenek, az információk rendszerezettek.
  • Az adatpontok egyediek és sokszor nem kapcsolódnak egymáshoz. Az információk feltérképezik ezeket az adatokat, hogy átfogó képet nyújtsanak arról, hogyan illeszkednek egymáshoz.
  • Az adatok önmagukban értelmetlenek. Amikor elemezzük és értelmezzük, értelmes információvá válnak.
  • Az adatok függetlenek az információtól; Az információ azonban az adatoktól függ.
  • Az adatok általában grafikonok, számok, ábrák vagy statisztikák formájában jelennek meg. Az információkat általában szavakon, nyelven, gondolatokon és ötleteken keresztül tapasztaljuk.
  • Az adatok nem elegendőek a döntéshozatalhoz, de információk alapján döntéseket hozhatunk.

Egyesületünk arra törekszik, hogy AZ ADATOKBÓL A NAPI GAZDÁLKODÁS ÉS A GAZDÁLKODÁS EREDMÉNYESSÉGE SZEMPONTJÁBÓL SZEMPONTJÁBÓL HASZNOS INFORMÁCIÓKAT LEHESSEN KINYERNI. Ehhez rendelkezésre állnak tagjaink tapasztalatai és az a komoly egyetemi, intézeti háttér, amely nélkül ez a feladat megoldható! Ehhez csak annyi a teendő, hogy csatlakozni kell az Egyesülethez, a csapat tagjává kell válni, így megnyílik az út az eredményesebb gazdálkodás felé.

De van még egy apró feltétel: kérdezni kell, amit meg lehet tenni a https://www.facebook.com/groups/kerdezzfelelunk csoportunk oldalán! Kérdés nélkül ugyanis nem születhetnek válaszok sem.

Forrás: https://bloomfire.com/blog/data-vs-information/