Smart technológiák a magyarországi sertés- és baromfitartásban

By | 2023.05.19.
Friss hazai felmérés a precíziós megoldásokról tagtársunktól, Tikász Ildikótól!
Az AKI Agrárközgazdasági Intézet az ICT Agrifood Era-Net és a magyarországi NKFIH által finanszírozott LivestockSense projekt keretein belül a sertés- és a baromfitartó (brojlercsirke és tojótyúk) gazdaságok információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközökkel kapcsolatos hozzáállását vizsgálja a 2021-2023 közötti projektciklusban. A technológiák korai alkalmazói és potenciális használói körében 2022 januárjában végzett kérdőíves felmérés a precíziós állattartási (PLF) technológiák elterjedtségének és az azt gátló tényezők megismerését célozta. Az előzetes eredményeket bemutató előadás aktuális helyzetképet mutat a magyarországi sertés- és baromfitartó gazdaságok felkészültségéről az okostechnológiák fogadására, az általuk jellemzően alkalmazott vagy alkalmazni kívánt eszközökről/rendszerekről, a különböző felhasználói csoportok jellemzőiről, valamint az okostechnológiákkal összefüggő tapasztalataikról és/vagy elvárásaikról.
Az előadás a 2022-s PREGA konferencia állattenyésztési szekciójában hangzott el.