Precíziós Mezőgazdasági Konferencia 2023 – Kecskemét

By | 2023.06.14.
Precíziós Mezőgazdasági Konferencia lesz 2023 október 06.-n Kecskeméten, melynek plenáris ülésén tagtársunk, Pajor Gábor tart előadást Precíziós Állattenyésztés témában, mindenkit szeretettel várunk! A részvétel feltétele, hogy a résztvevő maga is tartson prezentációt vagy állítson ki posztert, mert ez egy szakembereknek tartott esemény lesz.
Gábor előadásának címe és rövid összefoglalója:
Az állattartási és -tenyésztési folyamatok, valamint a döntéshozatal támogatása digitális, IKT és precíziós megoldásokkal.
Hogy jutottunk el idáig, hol tartunk ma és mit várhatunk a jövőtől?
Neumann Jánosnak elévülhetetlen érdemei vannak a számítástechnika alapjainak lerakásában. Az elektronikus számítógépek logikai tervezésében kiemelkedő érdemeket szerzett, amelynek alapvető megoldásait – a kettes számrendszer alkalmazása, memória, programtárolás, utasításrendszer – Neumann-elvekként ismerjük. Nélküle ki tudja, hogy ma hol tartanánk?
Az talán kevésbé ismert, hogy Neumann János a kvantummechanikával már korábban foglalkozott. Márpedig kvantummechanikai, kvantumfizikai ismeretek nélkül nem építhetők meg sem a mai számítógépek, sem az adatokat szolgáltató IKT eszközök jó része.
Az elmúlt 50 év egyik legnagyobb technikai ugrása a fenti megoldások és eszközök tömeges elterjedése a mindennapokban. Előbb az iparban, majd szépen sorban a többi iparágban, így a mezőgazdaságban is.
Az előadás ezt az utat járja be röviden, eljutva a jelenig, felvázolva a közeli jövőt az állattartók és a háziállatok szemszögéből.
Bővebb információt honlapunkon találtok.